» INFORMAČNÍ PORTÁL O AKTUÁLNÍM STAVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ
   Zvolte si jednu z oblastí pro zjištění okamžité polohy vozidel zimní údržby komunikací a grafické znázornění aktuálně ošetřených vozovek.

   Pro další informace a statistiky o proběhlé údržbě, množství ošetřených km vozovek a jeho způsobu použijte příslušné tlačítko.

   Službu poskytuje společnost ECS Invention spol. s r.o. na základě poskytnutých údajů z vozidlových jednotek vozidel zimní údržby komunikací aktuálně využívaného dodavatele této služby pro Správu a údržbu Středočeského kraje p.o.


VYBERTE OBLAST

mapka
Copyright © 2010 Středočeský kraj made by ECS Invention
logo