Objednávka

Byl(a) jste již naším zákazníkem?
Nemusíte znovu vše vyplňovat, vyplňte jen Váš email a heslo a my vše vyplníme za Vás.
Kontaktní údaje
Ve tvaru 12345 (bez mezery)
+420 Ve tvaru 12345789 (bez mezer)
Pokud nám chcete něco sdělit
Pokud si přejete uplatnit dárkový poukaz uveďte prosím číslo poukazu

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Zadáním svých osobních údajů do tohoto rezervačního a objednávkového systému uživatel uděluje plný souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy za účelem vyřízení rezervace a následného nákupu služeb na tomto webovém portále nabízených. Souhlas je udělen poskytovateli služeb, společnosti Půjčovna plavidel s. r. o., IČ: 02209543, se sídlem Růžová 3953, 276 01 Mělník, a to po dobu od zadání údajů uživatele do doby jeho písemného odvolání prokazatelně doručeného poskytovateli služeb. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné.

Svůj souhlas může uživatel odvolat písemně na adresu sídla poskytovatele a touto cestou má též právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat jejich opravu, zablokování, likvidaci nebo vysvětlení nesrovnalostí. Uživatel má rovněž kdykoli (zejména při zjištění chyb či nesrovnalostí, které poskytovatel v přiměřeně dlouhé lhůtě neodstraní) možnost se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem prokazatelného doručení poskytovateli služeb a má za následek zánik rezervace respektive zrušení takto vzniklé kupní smlouvy bez náhrady.