Zobrazit historii

Legenda

Doba od poslední údžby

 

 

 

 

 

 

Vrstvy


Načítání...


Úvod

 • Tyto webové stránky poskytují aktuální informace o sjízdnosti silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji. Informace poskytujeme ze satelitního navigačního systému umístěných na vozidlech zimní údržby. Tato služba je přístupná všem občanům, kteří mají před cestou zájem zjistit stav silnic II. a III. tříd v zimním období v Moravskoslezském kraji.
 • Tyto webové stránky neposkytují aktuální informace o sjízdnosti silnic na území města Ostravy, kterou zajišťují Ostravské komunikace a. s.
 • Webové stránky budou v provozu 24 hod. od listopadu do března.
 • Upozorňujeme řidiče, že v některých případech může být i přes provedenou zimní údržbu daný úsek obtížně sjízdný.
image description

Základní informace

 • Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace zajišťuje zimní údržbu silnic II. a III. tříd ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.
 • Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace nezajišťuje zimní údržbu dálnic a silnic I. tříd.
 • Údržba silnic v rámci zimní údržby se provádí plužením, chemicky a inertním materiálem.
 • Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. zajišťuje zimní údržbu v tomto rozsahu:
  • Silnice II. třídy – 867 km
  • Silnice III. třídy – 1 856 km
  • Z toho neudržované – 166 km
image description
image description

Ostatní informace

Mapy pořadí důležitosti

Dokument Odkaz
Mapa důležitosti Ostrava Stáhnout
Mapa důležitosti Bruntál Stáhnout
Mapa důležitosti Frýdek-Místek Stáhnout
Mapa důležitosti Karviná Stáhnout
Mapa důležitosti Nový Jičín Stáhnout
Mapa důležitosti Opava Stáhnout

Pořadí důležitosti a časový plán

 • V rámci zimní údržby se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto:

  • I. pořadí důležité silnice II. třídy
  • II. pořadí zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy
  • III. pořadí ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla jen pluhováním
 • Neudržované silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní údržbu
 • Vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanizmů na silnicích a účelových komunikacích kraje zařazených do:

  • I. pořadí do 3 hodin
  • II. pořadí do 6 hodin
  • III. pořadí do 12 hodin
image description
;